VARNING: minsta orderbelopp € 200, - Har du frågor eller är du intresserad av ett konto? Snälla kontakta oss.

Sekretesspolicy Head Supplies BV

PRIVACY FÖRKLARING

Headsupplies BV respekterar besökarnas integritet på sin webbplats, särskilt besökarnas rättigheter när det gäller automatisk behandling av personuppgifter. På grund av fullständig öppenhet med våra kunder har vi därför formulerat och implementerat en policy med avseende på dessa behandlingsåtgärder själva, deras syfte samt möjligheterna för registrerade att utöva sina rättigheter så bra som möjligt. 

För all ytterligare information om skydd av personuppgifter, besök webbplatsen för den nederländska dataskyddsmyndigheten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Innan du accepterar användningen av kakor och andra spårningssystem på webbplatsen kommer vi inte att placera icke-anonymiserade analytiska kakor och / eller spårningskakor på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Genom att fortsätta besöka denna webbplats accepterar du följande användarvillkor.  

Den aktuella versionen av sekretesspolicyn som finns på webbplatsen är den enda versionen som gäller så länge du besöker webbplatsen, tills en ny version ersätter den aktuella versionen.
 

Artikel 1 - Rättsliga bestämmelser

 1. Webbplats (nedan även "Webbplatsen"): www.headsupplies.nl
 1. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter (hädanefter även: “Administratören”): Headsupplies BV, etablerat i Nieuwe Binnenweg 5bg, 3014 GA Rotterdam, handelskammaren nummer: 55058906.Artikel 2 - Tillgång till webbplatsen
Åtkomst till webbplatsen och användning är strikt personlig. Du kommer inte att använda den här webbplatsen eller den information och information som tillhandahålls på den för kommersiella, politiska eller reklamändamål eller för kommersiella erbjudanden, och särskilt inte för oönskade elektroniska erbjudanden. 


Artikel 3 - Webbplatsens innehåll  
Alla märken, bilder, texter, kommentarer, illustrationer, (animations) bilder, videobilder, ljud samt alla tekniska applikationer som kan användas för att få webbplatsen att fungera och mer allmänt är alla delar som används på denna webbplats skyddade. Enligt lag av immateriella rättigheter. Det är strängt förbjudet att reproducera, upprepa, använda eller anpassa, på något sätt, av hela eller endast en del därav, inklusive de tekniska tillämpningarna, utan föregående skriftligt medgivande från den registeransvarige. Om administratören inte omedelbart vidtar åtgärder mot någon överträdelse kan detta inte tolkas som ett tyst samtycke eller avstående från rättsliga åtgärder.


Artikel 4 - Hantering av webbplatsen
För korrekt hantering av webbplatsen kan administratören när som helst:

 • avbryta, avbryta eller begränsa åtkomsten till en viss kategori besökare till hela eller delar av webbplatsen
 • ta bort all information som kan störa webbplatsens funktion eller strider mot nationell eller internationell lag eller i strid med internetetiketten
 • göra webbplatsen tillfälligt otillgänglig för att kunna utföra uppdateringar Artikel 5 - Ansvar
Administratören är inte på något sätt ansvarig för fel, funktionsstörningar, svårigheter eller avbrott i webbplatsens funktion, vilket leder till att webbplatsen eller någon av dess funktioner inte är tillgängliga. Hur du ansluter till webbplatsen är ditt eget ansvar. Du måste själv vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning och dina data mot virusattacker på Internet. Du ansvarar också för de webbplatser och information som du konsulterar på internet.

Administratören är inte ansvarig för rättsliga förfaranden mot dig:

 • på grund av användningen av webbplatsen eller tjänsterna som är tillgängliga via internet
 • för brott mot villkoren i denna sekretesspolicy

Administratören är inte ansvarig för skador som du själv, tredje part eller din utrustning orsakar på grund av din anslutning till eller användning av webbplatsen. Du kommer att avstå från att vidta åtgärder mot administratören till följd av detta.

Om administratören blir inblandad i en tvist till följd av din användning av den här webbplatsen, har han rätt att återkräva skador som du lider av och kommer att drabbas av. 


Artikel 6 - Insamling av uppgifter
Dina uppgifter samlas in av Headsupplies BV och en extern processor. Med personuppgifter förstås all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hjälp av en identifierare såsom ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller ett eller flera element som är karakteristiska för det fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska , ekonomisk, kulturell eller social identitet.

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används huvudsakligen av administratören för att upprätthålla relationer med dig och vid behov för behandling av dina beställningar.  


Artikel 7 - Dina rättigheter med avseende på dina uppgifter
I enlighet med artikel 13 andra stycket GDPR har alla rätt att inspektera och korrigera eller radera sina personuppgifter eller begränsa behandlingen av honom, liksom rätten att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på administration@headsupplies.nl.

Varje begäran om detta måste åtföljas av en kopia av ett giltigt identitetsbevis, på vilket du har undertecknat och ange adressen till vilken du kan kontaktas. Du kommer att få ett svar på din begäran inom en månad från den inlämnade begäran. Beroende på förfrågningarnas komplexitet och antalet förfrågningar kan denna period förlängas med två månader om det behövs.

 

Artikel 8 - Behandling av personuppgifter
I händelse av brott mot någon lag eller reglering, som besökaren misstänks för och för vilka myndigheterna kräver personuppgifter som samlats in av administratören, kommer dessa att ges till dem efter en uttrycklig och motiverad begäran från dessa myndigheter, varefter dessa personuppgifter skyddas inte längre av bestämmelserna i denna sekretesspolicy.

Om viss information är nödvändig för att få åtkomst till vissa funktioner på webbplatsen kommer den personuppgiftsansvarige att ange den obligatoriska karaktären hos denna information vid tidpunkten för begäran av uppgifterna.


Artikel 9 - Kommersiella erbjudanden
Du kan få kommersiella erbjudanden från administratören. Om du inte vill få det (längre), skicka ett e-postmeddelande till följande adress: administration@headsupplies.nl.

Om du stöter på några personuppgifter när du besöker webbplatsen måste du avstå från att samla in dem eller från någon annan obehörig användning samt från handlingar som strider mot personens / personernas integritet. Chefen är inte på något sätt ansvarig i ovanstående situationer. 


Artikel 10 - Uppgifter om lagringsperiod
Uppgifterna som samlas in av webbplatsens administratör används och lagras under den tid som bestäms i lag. 

Artikel 11 - Cookies 

 1. En cookie är en liten textfil som placeras på hårddisken på din dator när du besöker vår webbplats. En cookie innehåller data så att du kan kännas igen som besökare varje gång du besöker vår webbplats. Det är då möjligt att ställa in vår webbplats specifikt för dig och göra inloggningen enklare.  
 2. Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

- Funktionella kakor: såsom session- och inloggningskakor för lagring av session- och inloggningsinformation. 

- Anonyma analytiska kakor: för att visa besök på vår webbplats baserat på information om besökarnas antal, populära sidor och ämnen. På det här sättet kan vi bättre skräddarsy kommunikation och informationsgivning till behoven hos besökare på vår webbplats. Vi kan inte se vem som besöker våra webbplatser eller från vilken dator besöket äger rum. 

 1. Mer specifikt använder vi följande cookies:

- Inga andra kakor

 1. När du besöker vår webbplats kan cookies från kontrollenheten och / eller tredje part installeras på din utrustning. 
 2. För mer information om användning, hantering och radering av cookies för varje kontrolltyp, uppmanar vi dig att läsa följande länk:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faqArtikel 12 - Visuellt material och produkter som erbjuds
Inga rättigheter kan härledas från bilderna som tillhör de produkter som erbjuds på webbplatsen.


Artikel 13 - Tillämplig lag
Holländsk lag gäller för dessa villkor. Domstolen i administratörens verksamhetsort har exklusiv behörighet i tvister angående dessa villkor, utom när ett rättsligt undantag gäller. 


Artikel 14 - Kontakt
För frågor, produktinformation eller information om själva webbplatsen, vänligen kontakta: Administration - Headsupplies, administration@headsupplies.nl.

Just lagt till din önskelista.
Min önskelista
Just lagt till din kundvagn:

#titel#

#pris#
×